ฝ่าย  AIDS/TB/STI - สำนักระบาดวิทยา TEL.02-590-1785, 02-590-1787